Lessonstudy NL | Lesson study-cyclus
16445
page-template-default,page,page-id-16445,page-child,parent-pageid-16438,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Lesson study-cyclus

Lesson Study-cyclus

In een Lesson Study doorlopen docenten in teamverband een cyclus met verschillende stappen om het leren van een specifiek onderwerp door leerlingen te verbeteren. Docenten analyseren daarbij kritisch en systematisch de leerprestaties van leerlingen, en verbeteren zo hun (vak)didactisch handelen.

1. Eerste fase

De Lesson Study-cyclus start (eerste fase) met een oriëntatie op het thema en het bepalen van het doel via bijvoorbeeld literatuurstudie, inventarisatie van good practices, exploratie van de praktijktheorie van deelnemende docenten of van expertdocenten.

2. Tweede fase

In de tweede fase wordt een onderzoeksles ontworpen met een didactiek om alle leerlingen te bereiken.

3. Derde fase

In de derde fase wordt de onderzoeksles uitgevoerd door een teamlid; andere teamleden observeren en verzamelen gegevens over onderwijzen en leren aan de hand van observaties, interviews, vragenlijsten, toetsanalyses, etc.

4. vierde fase

In de vierde fase wordt de les nabesproken en worden de verzamelde gegevens gezamenlijk geanalyseerd en consequenties besproken.

5. vijfde fase

In de vijfde fase wordt de les zo nodig bijgesteld en opnieuw uitgevoerd.

6. laatste fase

In de laatste fase wordt vastgesteld wat geleerd is door leerlingen en docenten, en worden de opbrengsten gedeeld.

Een externe of interne procesbegeleider, de Lesson Study-begeleider, begeleidt het team bij het doorlopen van de cyclus. Ook een vakdidacticus of andere expert kan desgewenst bij het team betrokken worden, bijvoorbeeld door literatuur aan te reiken, feedback te geven op het ontwikkelde lesplan of de onderzoeksles mee te observeren en na te bespreken.
Uit Goei en anderen (2015, p.84, aangepast op basis van Stepanek en anderen (2007, p.3))