Lessonstudy NL | Over Lesson Study
16438
page-template-default,page,page-id-16438,page-parent,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Over Lesson Study

Wat is Lesson Study?

Lesson Study is een krachtige werkwijze voor het versterken van lessen die effectief is in het po, vo, mbo, hbo en wo. Een team leraren werkt in een professionele leergemeenschap samen aan het cyclisch ontwerpen en uitvoeren van een onderzoeksles, waarbij het leren van de eigen leerlingen centraal staat. Lesson Study is de snelst groeiende vorm van docentprofessionalisering ter wereld en wint in Nederland snel aan populariteit. Nationaal en internationaal wordt er veel onderzoek gedaan naar de effecten en naar de factoren die positief of negatief van invloed zijn op het proces en de opbrengsten. Naar toepassingsgebieden

Doel is dat de teams eigenaar worden van hun Lesson Study-cyclus en Lesson Study duurzaam kunnen inzetten in hun professionalisering. Tijdens de Lesson Study-cyclus wordt de groep docenten begeleid door een procesbegeleider en vakdidacticus. Naar Lesson Study cyclus

Sui Lin Goei over Lesson Study

Oorsprong

Van oorsprong is Lesson Study een Japanse professionaliseringsbenadering die docenten stimuleert te focussen op het leren van leerlingen. Lesson Study is een Engelse vertaling van het Japanse ‘yugyou kenkyuu’ dat zoiets betekent als ‘lessen bestuderen’. Het is ontstaan in Japan rond 1900, tegelijk met de invoering van een klassikaal onderwijssysteem.* In het hedendaagse Japan is Lesson Study volledig ingebed in het onderwijssysteem. Het wordt toegepast op verschillende niveaus en met verschillende doelen: op schoolniveau, regionaal niveau, op scholen verbonden aan een universiteit en gesponsord door organisaties. Elke vorm heeft een eigen functie, variërend van het leren van docenten, het ontwikkelen van het curriculum of het implementeren van vernieuwingen.**

Eind jaren negentig van de vorige eeuw is Lesson Study ontdekt en geïntroduceerd in het reken- en wiskundeonderwijs in de Verenigde Staten.*** Vanaf dat moment heeft het zich snel over de hele wereld verspreid.

De kracht van Lesson Study

Een Lesson Study-traject is intensief maar de investering betaalt zich in het algemeen snel terug. De kern van het succes zit in het samen ontwerpen van een les en in de uitvoering, waarbij alle betrokken collega’s live meekijken. Docenten analyseren op deze wijze kritisch en systematisch de leerprestaties van leerlingen en verbeteren zo hun (vak)didactisch handelen. Lesson Study is bij uitstek geschikt om de meer geavanceerde docentvaardigheden als activeren, differentiëren en aandacht voor leerstrategieën verder te ontwikkelen.

De kracht van Lesson Study schuilt in vier aspecten:

1. Samenwerking

Er ontstaat een intensieve samenwerking en praktische uitwisseling tussen teamleden. Daarmee wordt een Lesson Study een professionele leergemeenschap.

2. Verdieping

Er ontstaat verdieping en reflectie op de pedagogische én (vak)didactische kennis. De uitwisseling met collega’s en experts in de voorbereiding en nabespreking van de les biedt docenten nieuwe inzichten en reflectie op hun eigen lespraktijk.

3. Leerlinggerichtheid

Door Lesson Study ontstaat een vernieuwde kijk op de leerling. Docenten leren om te anticiperen op het leergedrag van leerlingen in reactie op de voorgestelde instructie en leeractiviteiten.

4. Onderzoek

Ten slotte ontwikkelt een team met Lesson Study een onderzoekende houding. Docenten worden uitgedaagd om systematisch te werken volgens de cyclus. Zij stellen doelen (bij), reflecteren samen op de lessen en de leerprocessen van de leerlingen en stellen de opbrengst voor het team vast.

* Dotger (2015)
** Huang & Shimizu (2016); Lewis(2016)
*** Stigler & Hiebert (1999)