Lessonstudy NL | Uitvindlessen ontwerpen voor W&T in het basisonderwijs via Lesson Study
17589
post-template-default,single,single-post,postid-17589,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Uitvindlessen ontwerpen voor W&T in het basisonderwijs via Lesson Study

Uitvindlessen ontwerpen voor W&T in het basisonderwijs via Lesson Study

Eind november 2021 is een projectaanvraag met dit onderwerp gehonoreerd door regieorgaan SIA. Wij zijn daar uiteraard heel blij mee! Wat houdt dit project in, wie zijn betrokken en wat zijn mogelijke opbrengsten?
Wetenschap en Technologie (W&T) in het basisonderwijs is belangrijk om leerlingen begrip bij te brengen over techniek en technologie die dagelijks om hen heen is. Dat is de vraag die ook bij KBS de Boxem (onderdeel van de stichting Catent) in Zwolle leeft. Zij geven aan de behoefte te hebben aan vak(didactische)kennis en -vaardigheden rond W&T, én een pedagogisch-didactisch werkwijze zodat zij hun leerlingen (beter) kunnen begeleiden in hun W&T-lessen.

De onderzoeksvraag die daaruit volgt is daarom: “Op welke wijze kunnen via Lesson Study leerkrachten van KBS ‘De Boxem’ W&T-lessen ontwerpen waarin hun leerlingen antwoorden en oplossingen uitvinden voor uitdagende lokale problemen en zo hun interesse voor W&T te ontwikkelen?”

Het project dat hierbij hoort, vindt plaats tussen januari en december 2022 en wordt uitgevoerd in drie fasen. Bij elke fase zijn de leerkrachten van de Boxem actief, ook zijn vertegenwoordigers van Van Wijnen BV en Hanzestrohm BV betrokken. Leerlingen zullen beide bedrijven bezoeken. De uiteindelijke rol van de leerlingen is, is dat zij als uitvinders aan de slag gaan met een “probleem” rondom het thema W&T dat zich voordoet in de bedrijven. In de eerste fase ontwerpen leerkrachten een lessenserie rondom W&T, waarbij ze er voor zorgen dat leerlingen de rol van uitvinder krijgen. Tijdens dit ontwerp speelt de werkwijze van “lesson study” een cruciale rol. De genoemde bedrijven worden ingeschakeld om inhoudelijke input te leveren. In de tweede fase wordt deze lessenserie uitgevoerd, waarbij de feedback uit de lesson study-cyclus wordt meegenomen. In de derde fase wordt gereflecteerd op de ervaringen uit fase 1 en 2. Deze drie fasen worden een aantal keer herhaald zodat elke groep en elke leerkracht een soortgelijke cyclus heeft doorgemaakt.

Het College van Bestuur van Stichting Catent wil naast dit project ook een opschaling tot een W&T-leerlijn, in samenwerking met Pabo Windesheim en de Vrienden van Techniek (dit is een stichting vanuit het technisch bedrijfsleven met een focus op het enthousiasmeren
van jeugd en jongeren voor techniek).

Beoogde resultaten zijn onder andere ontwerp van een handleiding W&T-lessen volgens de Lesson Study-aanpak, de professionalisering van leerkrachten van De Boxem in teamgericht ontwerpen en in vak(didactische)kennis – en vaardigheden ten aanzien van W&T en wat leerlingen daarin nodig hebben, en de ontwikkeling van vaardigheden en inzicht in W&T bij leerlingen van De Boxem. Daarnaast wordt uiteraard gebouwd aan een duurzaam partnerschap tussen Windesheim, Catent, de twee bedrijven en Vrienden van Techniek.
Meer informatie bij Geert Holwerda: gt.holwerda@windesheim.nl

Geert Holwerda en Sui Lin Goei
Hogeschool Windesheim