Lessonstudy NL | Schoolbreed samen werken aan gedrag
17458
post-template-default,single,single-post,postid-17458,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Schoolbreed samen werken aan gedrag

Schoolbreed samen werken aan gedrag

Sui Lin Goei, Monique Nelen en Martijn Willemse hebben samen met vijf basisscholen een subsidie binnen de 3e ronde van Gedrag en Passend Onderwijs van NRO gekregen op Lesson Study Gedrag te ontwikkelen. Het project start op 1 september 2021

Reeds tien jaar wordt op een groot aantal Nederlandse basisscholen (circa 400) met School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) gewerkt; op deze scholen worden op basis van gedeelde waarden schoolbrede afspraken gemaakt over hoe in de school met elkaar wordt omgegaan. Met name in de omgang met leerlingen met intensievere behoeften, zoals leerlingen met uitdagend gedrag en gedragsproblemen, vinden leraren het lastig om de schoolbrede afspraken te vertalen naar hun eigen handelen in de klas op een manier die past bij de schoolcultuur. In dit project wordt een beproefde aanpak voor het in kleine leerteams ontwerpen en onderzoeken van lessen bij didactische vraagstukken, Lesson Study (LS), aangepast voor gedragsvraagstukken, LS-Gedrag. Bij LS staat het leren van de leerlingen in de klas centraal op basis van een gezamenlijk ervaren vraagstuk rondom een klas of een groep leerlingen in die klas. Bij LS-Gedrag ontwikkelen kleine teams van leraren, op basis van een gezamenlijk ervaren zorg betreffende gedrag in een klas, onder leiding van een getrainde procesbegeleider een passende interventie voor een klas of groep leerlingen binnen die klas. Deze interventie wordt live uitgevoerd, geëvalueerd op basis van observaties, bijgesteld, nogmaals uitgevoerd, waarna op het geheel wordt gereflecteerd. Onderzocht wordt of LS voor gedragsvraagstukken bijdraagt aan (a) het vertalen van de schoolbrede afspraken naar het handelen in de klas en het verminderen van de handelingsverlegenheid van leraren en (b) het versterken van de schoolcultuur. Hiervoor worden zeven LS-teams gevolgd in een SWPBS-context.