Lessonstudy NL | Partners
16344
page-template-default,page,page-id-16344,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Partners

Partners

Lesson Study NL is in 2016 opgericht als samenwerkingsverband tussen vier kennisinstellingen in Nederland. Inmiddels zijn zeven organisaties onderdeel van LSNL: Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en NHL Stenden

Hogeschool Windesheim

Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland. Windesheim is een brede, innoverende kennisinstelling. Een instelling die ook op lange termijn waarde wil creëren voor studenten, medewerkers, beroepenveld en maatschappij. Waarde creëren voor de regio, voor Nederland en internationaal. Meer informatie

Lesson Study en Windesheim

Windesheim ontplooit activiteiten op het gebied van Lesson Study binnen de hogeschool en in de regio. Zo wordt er vanuit het lectoraat onderwijsbehoeften en inclusieve leeromgevingen van dr. Sui Lin Goei onderzoek verricht naar het gebruik en de effecten van Lesson Study en worden er Lesson Study trajecten verzorgt voor zowel lerarenopleiders als studenten aan de lerarenopleidingen. Meer informatie Lees verder

Universiteit Twente

Hier vind je de ‘High Tech Human Touch’-benadering: een unieke ontmoeting van technologie en sociale wetenschappen. De Universiteit Twente is de meest ondernemende universiteit van Nederland. De technologieën van de toekomst (ICT, bio- en nanotechnologie) in combinatie met gedrags- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek staan centraal. Juist op het snijvlak van verschillende disciplines ontstaan de meest interessante en relevante innovaties voor mens en samenleving. Onze onderzoekers zijn vooral actief op de maatschappelijke thema’s gezondheid, water, groene energie, veiligheid en onderwijs.

Vrije Universiteit Amsterdam

VU Amsterdam staat voor een onderscheidende manier van wetenschap toepassen. Het gaat niet alleen om verdieping van kennis, maar ook om verbreding. We vragen van onze studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu.De adviseurs en opleiders van VU LEARN! Academy faciliteren docenten in het VO, MBO en HBO bij de uitdagingen waar zij voor staan. Met opleidingen, begeleidingstrajecten, vraaggestuurde onderwijsadviestrajecten en onderwijsonderzoek draagt LEARN! Academy binnen en buiten de VU bij aan de ontwikkeling van onderwijs en professionalisering van docenten.

Lesson Study en de VU

VU LEARN! Academy begeleid docenten in het vo en mbo bij de implementatie van Lesson Study als professionaliseringsmethodiek in de school. Hierbij leggen we de focus op differentiatie en passend onderwijs. Teams worden gecoacht door procesbegeleiders en vakdidactische experts om de implementatie zo sterk mogelijk te maken. Daarnaast heeft de VU een opleiding voor procesbegeleiders ontwikkeld, zodat scholen Lesson Study ook zelf duurzaam kunnen inzetten. Meer informatie Vanuit LEARN! Academy wordt ook flankerend onderzoek verricht naar Lesson Study. De thema’s hierbij zijn de ontwikkeling van docenten op het gebied van gedifferentieerd werken; ontwikkeling van self-efficacy van docenten gedurende Lesson Study implementatie en bewustwording en toepassing van het concept van het drielagenpreventiemodel door docenten.

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een rijke academische traditie die teruggaat tot 1614. Onze traditie heeft de eerste vrouwelijke student en de eerste vrouwelijke lector in Nederland voortgebracht, evenals de eerste Nederlandse ruimtevaarder en de eerste president van de Europese Centrale Bank. Onze sterke en vitale wortels liggen in het noorden van Nederland en we koesteren deze speciale band met de regio. De Lerarenopleiding van de RUG maakt deel uit van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) waar studenten afkomstig uit bijna alle faculteiten (17 vakken) worden opgeleid tot eerstegraads leraar. De Lerarenopleiding organiseert samen met NHL Stenden Hogeschool het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN). Gezamenlijk bieden ze vakdidactisch georiënteerde nascholing voor alle schoolvakken in het voortgezet onderwijs. In het EVN staat het leren van de leerling centraal, uitgaand van de gedachte dat leerlingen het best leren in vakdidactisch goed doordachte lessen. Samen met VO-docenten willen ze die vakdidactische lespraktijk graag verder ontwikkelen en onderzoeken. Daarbij beogen ze theorie en praktijk met elkaar te verbinden en elkaar wederzijds te inspireren.

Lesson Study en de RUG

 

De Lerarenopleiding van de RUG heeft verschillende ondersteuningsactiviteiten voor docenten en scholen die aan de slag willen met Lesson Study. Zo organiseert de Lerarenopleiding twee maal per jaar de opleiding voor Lesson Study-begeleider, zodat scholen Lesson Study zelf ook duurzaam kunnen inzetten. Daarnaast kunnen scholen op maat begeleid worden het uitvoeren van lesson Study en/of bij het invoeren van Lesson Study op hun scholen. Het onderzoek naar Lesson Study dat op de lerarenopleiding ook wordt uitgevoerd, richt zich op de effectiviteit ervan in de Nederlandse context (scholen en lerarenopleiding), de rol van de begeleider, en de organisatie van Lesson Study op scholen.

 

 

Inholland

Bij Hogeschool Inholland leiden we zelfstandig denkende professionals op en ontwikkelen we praktijkgerichte kennis. Zo leveren we een betekenisvolle bijdrage aan de inclusieve wereld van morgen, aan een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving. Dit doen we verspreid op diverse locaties over de Randstad en op diverse gebieden: van gezondheid tot economie en van techniek tot onderwijs.

Op 5 locaties wordt de opleiding tot leraar basisonderwijs aangeboden in verschillende varianten: voltijd, deeltijd en flexibel duaal. Deze vallen onder het domein Onderwijs en Innovatie.

 

Lesson Study en Inholland

Twee jaar geleden is het domein gestart met een vernieuwing van het curriculum onder de werktitel ‘Nieuwe Leraren Academie’. Net als op veel andere hogescholen werd de noodzaak gevoeld om een nieuw en minder overvol curriculum te ontwerpen waarbij de praktijk meer betrokken wordt, de studenten zelf de regie kunnen nemen en waarbij de inhoud toekomstbestendig is. In deze periode waarin wij via Design Thinking werken is Lesson Study als model in verschillende onderwijssettings ingebracht. Zes collega’s vanuit het instituut en zes collega’s vanuit het werkveld zijn inmiddels opgeleid als procesbegeleider Lesson Study.