Lessonstudy NL | Brug van voortgezet onderwijs naar wetenschappelijk onderwijs
16821
page-template-default,page,page-id-16821,page-child,parent-pageid-16335,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Brug van voortgezet onderwijs naar wetenschappelijk onderwijs

Onderzoek ‘Brug van voortgezet onderwijs naar wetenschappelijk onderwijs’ (UT)

Het doel van het onderzoek is om vo-leerlingen in contact te brengen met wiskunde als wetenschappelijke discipline: funderend, dragend, kleinschalig en zelden direct zichtbaar maar overal aanwezig – leren zelf op onderzoek uit te gaan, en kritisch naar elkaar te luisteren. Inhoudelijk gaat het om wiskundig modelleren: het aanpakken van realistische probleemsituaties. De vraag gaat over het eerlijk verdelen: wat is dat, éérlijk? Vijf vo-docenten uit de regio en drie medewerkers van de Universiteit Twente (zowel wiskundigen als vakdidactici) vormen samen een Lesson Study-team en ontwerpen het lesmateriaal. In de voorbereidende fase verdiept het team zich in het onderwerp op grond van literatuur (Zijm & Timmer, 2008; Timmer, Chessa & Boucherie, 2013). Het Lesson Study-team komt 12 keer per jaar bij elkaar op de universiteit. De kernbegrippen worden uit de realistische situatie van coöperatief voorraadbeheer gefilterd en de didactische aanpak wordt aan de hand van eerdere onderzoeksbevindingen besproken (Tall, 2013; Verhoef, Coenders, Van Smaalen & Tall, 2013; Verhoef & Coenders, 2014; Verhoef, Coenders, Van Smaalen, Pieters & Tall, 2014; Verhoef, Zwarteveen-Roosenbrand, Van Joolingen, & Pieters, 2013). De onderzoeksvraag gaat over de rol van de docent: hoe ziet effectieve didactische ondersteuning eruit? De onderzoeksinstrumenten zijn de observatielijsten over leerlingactiviteiten en videoregistraties van de voorbereidingen, lesuitvoeringen (case-leerlingen), nabesprekingen op de school en evaluatieve bijeenkomsten op de universiteit (Dudley, 2013). De videoregistraties worden getranscribeerd en gecodeerd gebruikmakend Atlas-ti. Eind februari 2017 is de lessenserie uitgevoerd (en video-geregistreerd), live geobserveerd en direct nabesproken op het Bonhoeffer College Enschede bij de docentonderzoeker (klas met 13 leerlingen).

Referenties

  • Dudley, P. (2013). Teacher learning in Lesson Study: What interaction-level discourse analysis revealed about how teachers utilised imagination, tacit knowledge of teaching and fresh evidence of pupils learning, to develop practice knowledge and so enhance their pupils’ learning. Teaching and Teacher Education, 34, 107–121.
  • Tall, D. O. (2013). How Humans Learn to Think Mathematically. New York: C. U. P.
  • Timmer, J., Chessa, M., & Boucherie, R. J. (2013). Cooperation and game-theoretic cost allocation in stochastic inventory models with continuous review. European Journal of Operational Research, 231 (3), 567-576.
  • Verhoef, N. C., & Coenders, F. G. M. (2014). Lesson Study as a tool for professional development: the context of counting problems. Paper gepresenteerd op de Proceedings of the Conference on international approaches to scaling-up professional development in maths and science education. Essen, Duitsland.
  • Verhoef, N. C., Coenders, F. G. M., Smaalen, D., & Tall, D. O. (2013). The complexities of lesson study in a European situation. International Journal of Science and Mathematics Education, doi:10.1007/s10763-013-9436-6.
  • Verhoef, N. C., Zwarteveen-Roosenbrand, J. A., Van Joolingen, W. R., & Pieters, J. M. (2013). Wiskundig begrip bij het modelleren van veranderingsprocessen met differentiaalvergelijkingen. Pedagogische Studiën, 90 (1), 33-46.
  • Verhoef, N., Coenders, F. G. M., Smaalen, D., Pieters, J. M., & Tall, D. O. (2014). Professional development through lesson study: teaching the derivative using GeoGebra. Professional Development in Education. DOI:10.1080/19415257.2014.886285.
  • Zijm, H., & Timmer, J. (2008). Coordination mechanisms for inventory control in three-echelon serial and distribution systems. Annals of Operations Research, 158 (1), 161-182.

Actueel

It seams that you haven't connected with your Twitter account