Lessonstudy NL | Analyse lesplannen in het kader van Lesson Study
16791
page-template-default,page,page-id-16791,page-child,parent-pageid-16335,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Analyse lesplannen in het kader van Lesson Study

Onderzoek 'Analyse lesplannen in het kader van Lesson Study' (WH)

In dit onderzoek staat de methodiek Lesson Study centraal. Lesson Study is een methode aan de hand waarvan leerkrachten in scholen samen kunnen werken met als doel gezamenlijk lessen te ontwerpen, te geven en deze met elkaar na te bespreken. In dit onderzoek worden de lesplannen onder de loep genomen door docent Jos Alkemade van de Lerarenopleiding Wiskunde.

Lesplannen vormen een essentieel onderdeel van de methodiek van Lesson Study. In een onderzoek waarin Lesson Study centraal staat is het daarom plausibel dat lesplannen een waardevolle bron van informatie zijn. We willen binnen het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen onderzoeken in hoeverre er een ontwikkeling te zien is in de lesplannen die gemaakt worden gedurende een Lesson Study-cyclus. Hiertoe is een voorlopige analyserubric ontworpen die reeds ingezet wordt bij ons onderzoek naar Lesson Study.

Een tweede doel van het onderzoek is het verder ontwikkelen van de rubric tot een betrouwbaar en valide analyse-instrument voor het analyseren van lesplannen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het aantal criteria en de schaal per criterium. Belangrijk daarbij is dat verschillende rubrics met elkaar vergeleken kunnen worden. Een mogelijke techniek hiervoor is de singuliere waardeontbinding van de datamatrices.

Actueel

It seams that you haven't connected with your Twitter account