Lessonstudy NL | Onderzoek
16335
page-template-default,page,page-id-16335,page-parent,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Onderzoek

Onderzoek

Hieronder staat een overzicht van ons onderzoek.

Uitvindlessen ontwerpen voor W&T in het basisonderwijs via Lesson Study

Eind november 2021 is een projectaanvraag met dit onderwerp gehonoreerd door regieorgaan SIA. Wij zijn daar uiteraard heel blij mee! Wat houdt dit project in, wie zijn betrokken en wat zijn mogelijke opbrengsten? Lees verder 

Erasmus+ project over Lesson Study in de lerarenopleiding

Op 1 januari 2021 start het driejarige Erasmus+ project ELEV8 (Elevating Lesson Study in Europe through Virtual Alliance in Teacher Education). Doel van het project is het ontwikkelen van een curriculum voor Lesson Study in de lerarenopleiding dat kan worden gedeeld met meerdere lerarenopleidingen in Europa. Lees verder

Onderzoek 'Analyse lesplannen in het kader van Lesson Study' (WH)

In dit onderzoek staat de methodiek Lesson Study centraal. Lesson Study is een methode aan de hand waarvan leerkrachten in scholen samen kunnen werken met als doel gezamenlijk lessen te ontwerpen, te geven en deze met elkaar na te bespreken.... Lees verder

Onderzoek 'Competentieversterking van docenten met PestPlotter en Lesson Study: samenwerken aan sociale veiligheid in de klas' (VU)

VO-scholen hebben de plicht de sociale veiligheid in hun klassen te waarborgen en op te treden bij knelpunten in de klassendynamiek. Docenten hebben echter vaak maar in beperkte mate zicht op deze klassendynamiek en ervaren handelingsverlegenheid bij het interveniëren hierin.... Lees verder

Onderzoek 'Effecten van Lesson Study op handelen en competentiebeleving van docenten' (WH, RUG)

Via Lesson Study kunnen leraren cycli doorlopen van collectief lessen voorbereiden, uitvoeren, live observeren en evalueren. In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe dit het pedagogisch-didactisch handelen en de competentiebeleving van docenten in het voortgezet onderwijs beïnvloedt, specifiek gericht op... Lees verder

Onderzoek 'De rol van schoolleiderschap bij duurzame onderwijsverbetering' (UT, RUG)

Onderzoek naar de rol van schoolleiderschap bij het realiseren van duurzame onderwijsverbetering via PLG’s die bijvoorbeeld gericht zijn op Lesson Study. Onderzoeker: Elske Muilenburg (s.n.muilenburg@utwente.nl) Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Kim Schildkamp (UT), Cindy Poortman (UT), Siebrich de Vries (RUG)... Lees verder

Onderzoek 'Lesson study als organisatieroutine in het VO. Organisatie en beleving.' (RUG)

Onderzoek hoe Lesson Study op een duurzame manier op scholen kan worden georganiseerd. Onderzoeker: Fenna Wolthuis (f.wolthuis@rug.nl) Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Siebrich de Vries (RUG)... Lees verder

Onderzoek 'Lesson Study in de lerarenopleiding' (RUG)

Onderzoek naar de vakdidactische kennisontwikkeling van studenten en ervaren docenten Nederlands die in een Lesson Study-team samenwerken. Onderzoeker: Carien Bakker (c.h.w.bakker@rug.nl) Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Siebrich de Vries (RUG), Kees de Glopper (RUG)... Lees verder

Onderzoek naar Lesson Study in de Nederlandse context (RUG)

In opdracht van NRO stelden Siebrich de Vries, Gerrit Roorda en Klaas van Veen een rapport op met de vraag hoe Lesson Study in de specifiek Nederlandse onderwijscontext kan worden uitgevoerd. Wat kan Lesson Study leraren, leerlingen en scholen opleveren?... Lees verder

Onderzoek 'Validering en waardering van Lesson Study in Nederland' (RUG, VU en UT)

Promotieonderzoek naar de validering en waardering van Lesson Study in de Nederlandse context. Centraal staat de begeleiding van leerprocessen en de professionele ontwikkeling van docenten. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door NRO. Onderzoeker: Iris Uffen (i.uffen@rug.nl) Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG),... Lees verder

Onderzoek ‘Brug van voortgezet onderwijs naar wetenschappelijk onderwijs’ (UT)

Het doel van het onderzoek is om vo-leerlingen in contact te brengen met wiskunde als wetenschappelijke discipline: funderend, dragend, kleinschalig en zelden direct zichtbaar maar overal aanwezig – leren zelf op onderzoek uit te gaan, en kritisch naar elkaar te... Lees verder

Onderzoek ‘Versnellen van vakdidactische ontwikkeling van beginnende docenten’ (UT)

Op het Carmel College Salland in Raalte is door de Universiteit Twente een pilotonderzoek gedaan naar de vakdidactische ontwikkeling van twee natuurkundedocenten (een beginnende en een ervaren docent) waarbij ook de schoolopleider, de vakdidacticus natuurkunde en een LS-expert betrokken was.... Lees verder

Actueel

It seams that you haven't connected with your Twitter account