Lessonstudy NL | NRO subsidie toegekend aan Sui Lin Goei!
17011
post-template-default,single,single-post,postid-17011,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

NRO subsidie toegekend aan Sui Lin Goei!

NRO subsidie toegekend aan Sui Lin Goei!

Sui Lin Goei heeft een NRO-subsidie gehonoreerd gekregen voor de startaanvraag ten behoeve van de subsidieronde ‘Gedrag en Passend onderwijs (derde ronde)’ binnen de onderwijssector ‘Primair onderwijs’. De aanvraag is beoordeeld met zeer goed. Het voorstel heet ‘Schoolbreed samen werken aan gedrag’ en beoogt te onderzoeken of Lesson Study voor gedragsvraagstukken bijdraagt aan het verminderen van de handelingsverlegenheid van leraren en het versterken van de schoolcultuur.

Reeds tien jaar wordt op een groot aantal basisscholen met School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) gewerkt; op deze scholen worden op basis van gedeelde waarden schoolbrede afspraken gemaakt over hoe in de school met elkaar wordt omgegaan. Met name in de omgang met leerlingen met meer intensievere behoeften, zoals leerlingen met uitdagend gedrag en gedragsproblemen, vinden leerkrachten het nog lastig om de schoolbrede afspraken te vertalen naar hun eigen handelen in de klas op een manier die past bij de schoolcultuur. In dit project wordt een beproefde aanpak voor het in leerteams ontwerpen en onderzoeken van didactische interventies, Lesson Study (LS), aangepast voor gedragsvraagstukken. Bij LS staat het leren en het gedrag van de leerlingen in de klas centraal. Op basis van een gezamenlijk ervaren zorg betreffende gedrag in een klas ontwikkelen kleine groepjes leerkrachten onder leiding van een procesbegeleider een passende groepsinterventie voor een klas. Deze zogenaamde ‘onderzoeksles’ wordt live uitgevoerd en geëvalueerd op basis van observaties. De aanpak wordt bijgesteld en herhaalt zich voor een andere klas. Onderzocht wordt of LS voor gedragsvraagstukken bijdraagt aan het verminderen van de handelingsverlegenheid van leerkrachten en het versterken van de schoolcultuur. Hiervoor wordt op deelnemende basisscholen een voor- en een nameting gedaan.

Het project ‘Schoolbreed samen werken aan gedrag’ wordt uitgevoerd door het Windesheim lectoraat ‘Inclusieve en Betekenisvolle Leeromgevingen’ van dr. Sui Lin Goei in samenwerking met het Expertisecentrum PBS van dezelfde hogeschool en vier basisscholen. Meer informatie bij dr. Sui Lin Goei sl.goei@windesheim.nl