Lessonstudy NL | Lesson Study NL
15289
page-template-default,page,page-id-15289,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Lesson Study NL

Lesson Study NL

Lesson Study NL is in 2016 opgericht en is een samenwerkingsverband van zeven kennisinstellingen in Nederland: Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, NHL Stenden Hogeschool en de Hogeschool Utrecht .

Lesson Study NL heeft de ambitie om Lesson Study verder te implementeren in het basis- en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Door samen te werken met elkaar en met externe partners willen de initiatiefnemers de kennis en expertise rondom Lesson Study verder versterken, bundelen en verspreiden en zo een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. De activiteiten bestaan uit het verrichten van onderzoek, begeleiden van trajecten binnen onderwijsinstellingen, aanvragen van gezamenlijke subsidies, ontwikkelen van nascholing en de organisatie van een jaarlijks congres. Wat is Lesson Study?

Initiatiefnemers

Lesson Study NL is opgericht door Sui Lin Goei (VU/Windesheim), Nellie Verhoef (UT) en Siebrich de Vries (RUG). Deze drie lerarenopleiders hebben een passie voor het professionaliseren van docenten in de praktijk van alledag. Zij zijn werkzaam bij lerarenopleidingen en betrokken bij schoolontwikkelings- en onderzoeksprojecten waarin docenten, schoolopleiders, lerarenopleiders en leraren in opleiding gezamenlijk werken aan de kwaliteit van onderwijs dat aansluit bij wat passend is voor de leerlingen. Vanuit hun eigen expertise zien ze Lesson Study als een fantastische manier om samen met docenten de kwaliteit van het onderwijs steeds beter te maken. Waar Siebrich de nadruk legt op docentprofessionalisering, gaat Nellie in op de ontwikkelingen in de vakdidactiek, en benadrukt Sui Lin de onderwijsbehoeften van leerlingen.