Lessonstudy NL | Lesson Study NL 2024
18000
post-template-default,single,single-post,postid-18000,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Lesson Study NL 2024

Lesson Study NL 2024

Op 6 november 2024 organiseert Lesson Study NL haar 9e conferentie, een dag vol inspiratie en kennisdeling voor zowel beginnende als ervaren Lesson Study-deelnemers. Ontdek de kracht van Lesson Study en hoe het leraren ondersteunt bij het verbeteren van onderwijs en het vergroten van hun impact op leerlingen. 

Als leraar wil je graag zo veel mogelijk impact op je leerlingen. Lesson Study ondersteunt leraren bij hun zoektocht naar meer inzicht in het leren en denken van hun leerlingen. Lesson Study helpt om steeds weer met nieuwe ogen naar leerlingen te kijken en draagt zo bij aan beter onderwijs. Op deze 9e conferentie van Lesson Study NL delen we met plezier onze ‘lessons learned’ in een rijk en divers aanbod van interessante nationale en internationale keynotes en workshops.

Datum: 6 november 2024
Tijdstip: 9.00 - 17.00
Locatie: De Inholland pabo, Hogeschool Inholland Bijdorplaan 15, Haarlem
Prijs: €175,- (studenten €50,-). De eerste 20 studenten die zich inschrijven mogen gratis deelnemen.

Aan het einde van het congres ontvangt elke bezoeker gratis het boek Lesson Study, praktische handleiding voor Teams, geschreven door Iris Uffen, Siebrich de Vries, Sui Lin Goei en Nellie Verhoef.

Programma

Tip: Wordt het programma niet juist weergegeven? Ververs dan éénmaal de pagina.

09:00 - 09:30

09:30 - 09:45

10:45 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:30 - 15:30

15:30 - 15:45

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

Inschrijving met koffie

Opening dagvoorzitter

Koffie en verplaatsen naar workshopruimte

Workshopronde 1

Lunch en netwerken

Live onderzoeksles (* onder voorbehoud)

Workshopronde 2

Thee

Panelgesprek vo, po, mbo en so, o.l.v. Mascha Enthoven (lector de Pedagogische Opdracht bij De Inholland pabo): Lesson Study en onderzoekend vermogen op school

Borrel

Panelgesprek vo, po, mbo en so: Lesson Study en onderzoekend vermogen op school

Dit panelgesprek wordt geleid door Mascha Enthoven, lector De Pedagogische Opdracht bij De Inholland pabo. Na een introductie door Marieke de Rooij, Hetty Kuiper en Andries Meuleman van Scholengemeenschap Winkler Prins uit Veendam over 10 jaar Lesson Study op hun brede scholengemeenschap (praktijkschool tot gymnasium) volgt een groepsgesprek met scholen vo, po, mbo en so over Lesson Study op school.

Live onderzoeksles

Leerlingen, leraren en pabo studenten van de Koningin Wilhelminaschool geven een onderzoeksles ontworpen via Lesson Study. Deelnemers worden gevraagd om te observeren en daarna op de onderzoeksles te reflecteren.

Keynote Klara Kager

Uitdagingen en geleerde lessen bij de invoering van Lesson Study op school in Duitsland (Engels gesproken)

In deze presentatie deelt Klara Kager haar inzichten als onderzoeker en Lesson Study-begeleider, toen ze met 19 basisscholen in Duitsland werkte als onderdeel van een landelijk project “Leistung macht Schule” (“Excellentie op school”). Deze vijf jaar durende reis kende uitdagingen zoals de coronapandemie, aanhoudende personeelstekorten en hardnekkige misverstanden over samen professioneel ontwikkelen. Desondanks hebben Klara en haar team waardevolle inzichten gekregen over hoe Lesson Study met impact te implementeren.  Klara bespreekt de strategieën die ze toegepast hebben om deze uitdagingen te overwinnen, en deelt de geleerde lessen. Ondertussen is het project in Duitsland overgegaan naar de volgende fase: het trainen van nieuwe Lesson Study-begeleiders om Lesson Study in heel Duitsland op te schalen.

Overzicht workshops

Workshop 1: Lesson Study voor beginners
Tom Coenen (Universiteit Twente) en Siebrich de Vries (NHL Stenden Hogeschool/Rijkuniversiteit Groningen)

In deze kennismakingsworkshop met Lesson Study staan we stil bij het wat en hoe van Lesson Study aan de hand van de vijf big ideas. We gaan daarnaast in op mogelijke functies van Lesson Study in de (opleidings)school, en de condities die het mogelijk maken.

Workshop 2: Lesson Study bij Samen Opleiden van de Inholland Pabo en Het Leercollectief
Lisa Kramer (de Inholland pabo) en Mieke Alkemade (Het Leercollectief)

In deze workshop vertellen Lisa Kramer en Mieke Alkemade over het partnerschap Het Leercollectief waarin besturen uit het primair onderwijs en de pabo in gezamenlijkheid studenten opleiden. Lesson Study wordt ingezet voor onderzoek en afstudeeronderzoek. Daarnaast worden driehoekgesprekken ingezet om tot een samenhangend curriculum te komen. In deze workshop leggen wij uit hoe wij dit doen en ga je hier praktisch mee aan het werk.

Workshop 3: Het faciliteren van Lesson Study op de lerarenopleiding en Opleidingsschool vo: uitdagingen en kansen
Lidewij van Katwijk en René Streutker, NHL Stenden Hogeschool

Lesson Study voor aanstaande leraren in de afstudeerfase lijkt heel kansrijk, maar heeft ook uitdagingen. Hoe faciliteer je binnen deze specifieke context en hoe zorg je voor aansluiting bij de opleidingsschool? Tijdens deze workshop delen we onze ervaringen en gaan aan de slag met een aantal beproefde werkvormen.

Workshop 4: Lesson Study klein maar kwalitatief goed beginnen
Iris Uffen (scholengroep Trivium en Rijksuniversiteit Groningen)

Vaak komt de vraag: kan Lesson Study ook korter? Maar inkorten betekent in de praktijk meestal inleveren op kwaliteit. Kun je dit toch doen zónder kwaliteitsverlies? Daar zijn we mee aan de slag binnen scholengemeenschap Trivium. Onze inzichten delen we in de workshop.

Workshop 5: Procesbegeleiders trainen: nut of noodzaak?
Tirza Bosma (Vrije Universiteit) en Saskia Tuenter (Rijksuniversiteit Groningen)

Leraren in de rol van procesbegeleider zijn essentieel bij het creëren van effectieve leeromgevingen. Deze rol verschilt in een aantal opzichten van de rol van docenten, trainers en coaches. Terwijl trainingen en lessen bijvoorbeeld tot in detail kunnen worden voorbereid, kan een Lesson Study-bijeenkomst alleen op hoofdlijnen worden voorbereid. Het proces wordt sterk beïnvloed door de acties en reacties van het Lesson Study-team op dat moment.  Daarom vereisen de interactieve en ‘realtime’ aspecten van Lesson Study directe acties, interventies van de procesbegeleider. In de workshop beschrijven we de inhoud van de training, delen we de ervaring van trainers en enkele getrainde facilitators.

Workshop 6: Lesgeven in gedrag
Monique Nelen (Hogeschool Windesheim)

Met elkaar een wiskunde- of taalles ontwikkelen, uitvoeren en bijstellen op basis van observaties is binnen de Lesson Study-aanpak inmiddels gesneden koek. Dat leraren samen ook gedragslessen kunnen ontwikkelen is minder bekend. In deze workshop bespreken we op welke wijze je Lesson Study voor gedragsvraagstukken kunt inzetten. Daarbij hanteren we als motto: Gedrag is een vak!

Workshop 7: “Lesson Study – the Game”: Introducing teachers to Lesson Study by playing a collaborative board game (Engels gesproken)
Klara Kager (Universität Potsdam, Duitsland)

What’s an informative, fun, and collaborative way to introduce educators to the idea of Lesson Study? In this interactive workshop, I present a board game that we have developed in order for teachers to better understand the stages of a Lesson Study process and to practice their observation and reflection skills together.

Workshop 8: Variatietheorie als leertheorie in de Lesson Study: het kan bij ieder vak!
Dédé de Haan (NHL Stenden Hogeschool)

Onderzoek in de lerarenopleiding wiskunde laat zien dat het toepassen van variatietheorie in Lesson Study goed kan helpen om leerlingen concepten beter te leren begrijpen, ongeacht het vak. Lerarenopleiders/Lesson Study-begeleiders die het vakdidactische leren van hun teams willen versterken, maken in deze workshop kennis met het ontwerpen van een onderzoeksles met de variatietheorie.

Workshop 9: Samen burgerschap in de bètales ontwerpen doe je zo!
Ilse Maessen (Technische Universiteit Eindhoven)

Tijdens deze pressure cooker ervaren jullie hoe snel, makkelijk, maar vooral hoe leuk het is om samen een les te ontwerpen. Inspireer elkaar, bouw voort op bestaande ideeën en verbaas je over wat jullie neer kunnen zetten in een uurtje samenwerken! Voor deze workshop gaan jullie aan de slag met het thema ‘burgerschap in de bètales’.

Workshop 10: Old school, new strategies: Using boardwork (bansho) to make thinking visible (Engels gesproken)
Jarise Kaskens en Shirley Tan (Hogeschool Windesheim)

Bansho, a cornerstone of Japanese classrooms, is the professional skill of using the board to intentionally record and organise key aspects of a lesson. It is commonly believed in Japan that bansho gives a rough idea of the lesson that has taken place, as it is a concise record that illustrates the learning flow, students’ key responses and the learning content. This workshop delves into the implementation of bansho across different subjects, showcasing practical examples. It is a hands-on session that will guide you through creating and planning your own bansho.

Workshop 11: Koshi matters! What koshi in Japan do and what koshi in the Netherlands can do (Engels gesproken)
Jongsung Kim (Hiroshima University, Japan)

Koshi, also known as a knowledgeable other, facilitator, and advisor in lesson study, has contributed to lesson study groups to deepen the knowledge that teachers created by bringing new research into school, bridging theory and practice, and encouraging teachers' reflections on their teaching and students' learning during mainly post-discussion and even planning phases. Based on the premise of educational borrowing, which is that taking a bird's-eye view of the wish-to-borrow ideas in the original context is essential, this workshop provides the opportunity to learn about what koshi do in Japan and how their work can be adopted in the Netherlands.  

Workshop 12: Lesson Study Explore: spelactiviteiten ontwerpen voor peuters en kleuters
Mariska Venema en Sui Lin Goei (Hogeschool Windesheim)

In deze workshop presenteren Mariska Venema en Sui Lin Goei een aangepaste Lesson Study cyclus voor de kinderopvang en de kleutergroepen en delen we voorlopige resultaten uit het promotieonderzoek Explore. We zoomen in op hoe Lesson Study kan bijdragen aan het versterken van domeinspecifieke pedagogische inhoudskennis van pedagogisch medewerkers. Daarnaast maak je kennis met een aantal activiteiten die ingezet worden om het pedagogisch redeneren te verdiepen tijdens de Lesson Study bijeenkomsten.