Lessonstudy NL | Conferentie
16888
page-template-default,page,page-id-16888,page-parent,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Conferentie

Conferentie

Blijf op de hoogte van onze conferenties door in te schrijven op onze nieuwsbrief
 

De Lesson Study NL conferentie 2021

Lesson Study & Samen opleiden

Woensdagmiddag 3 november 2021

NHL Stenden Leeuwarden & online

Programma

Inloop

13.15 Opening
13.30 - 14.00 Keynote ‘Lesson Study in de lerarenopleiding: kansen en uitdagingen’ door Siebrich de Vries
 

14.10 – 15.30 Workshop en presentaties
16.00 Keynote ‘(Hoe) helpt Lesson Study Samen Opleiden & Professionaliseren verder? Door Miranda Timmermans.

16.30 Forum
17.00 Afsluiting en borrel

 


Schrijf je hier in

 

Keynotes

Lesson Study in de lerarenopleiding: kansen en uitdagingen 

Siebrich de Vries Lector Vitale Vakdidactiek, NHL Stenden Hogeschool, en onderzoeker Lesson Study, Rijksuniversiteit Groningen 

Lesson Study wordt vaak geassocieerd met professionalisering van ervaren leraren in de schoolcontext. Waarom hebben we in de noordelijke lerarenopleidingen Lesson Study geïntroduceerd in de lerarenopleiding en binnen Samen Opleiden? Welke mogelijkheden biedt het met welke ervaringen en opbrengsten voor studenten? Maar ook: met welke dilemma’s en uitdagingen hebben we te maken? 

   

(Hoe) Helpt Lesson Study Samen Opleiden & Professionaliseren verder? 

Miranda Timmermans Lector SO&P, Partnerschap POO - Marnix Academie Utrecht 

In de wereld van Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) komen we Lesson Study met enige regelmaat tegen, en ook tijdens de Landelijke Lesson Study-conferentie worden SO&P en Lesson Study in een adem genoemd. Tijdens mijn inleiding wil ik vanuit het perspectief van SO&P reflecteren op wat Lesson Study betekent en kan betekenen voor SO&P: helpt het SO&P verder en zo ja, hoe dan? De praktijkvoorbeelden die op de conferentie gepresenteerd worden dienen als inspiratie voor deze reflectie. 

 

Workshops Op locatie

 1 Kennismakingsworkshop Lesson Study in de 1- en 2e graads lerarenopleiding 

Basisworkshop Lesson Study in de lerarenopleiding’ door Tom Coenen - Universiteit Twente en Siebrich de Vries - Hogeschool NHL Stenden, Rijksuniversiteite Groningen
 In deze workshop voor leraren- en schoolopleiders van eerste en tweedegraads lerarenopleidingen staan we stil bij de mogelijke functies van Lesson Study in de lerarenopleiding en de opleidingsschool, de vormen die het kan krijgen met voorbeelden uit de verschillende leerjaren, en de condities die het mogelijk maken. 

 
2. Workshop Lesson Study in de lerarenopleiding op de Pabo InHolland
Basisworkshop door Madeleine Vreeburg  - Hogeschool  InHolland  
De lerarenopleidingen zijn in snel tempo aan het veranderen. De wijze waarop wij leraren opleiden kan en moet anders omdat de huidige tijd andere professionals nodig heeft. In deze workshop maakt u kennis met de manier waarop binnen de lerarenopleiding van de Pabo InHolland Lesson Study ingezet wordt. Met de invoering van Lesson Study komt het werken met leeruitkomsten, de samenwerking tussen opleiding en praktijkschool (samen opleiden) en vergroten van de kennis over het leren van leerlingen samen.

 

3 Het ene gesprek is het andere niet hoe gesprekskaarten kunnen helpen de kwaliteit van Lesson Study-gesprekken te verhogen.

Verdiepingsworkshop door Carien Bakker  - Rijksuniversiteit Groningen

Lesson Study-teams voeren vele gesprekken rondom een onderzoeksles. Omdat we bij de universitaire lerarenopleiding merken dat de kwaliteit van de Lesson Study-gesprekken nogal wisselend is, hebben we als hulpmiddel gesprekskaarten ontwikkeld. In deze workshop laat ik zien hoe onze docenten-in-opleiding werken met de kaarten. Nuttig voor een ieder die werkt met Lesson Study!  

  

Workshops Online 

1. Kennismakingsworkshop Lesson Study in de 1- en 2e graads lerarenopleiding 
Basisworkshop LessonStudy in de lerarenopleiding door Floortje Goettsch NHL Stenden Hogeschool en Saskia Tuenter - Rijksuniversiteit Groningen

In deze workshop voor leraren- en schoolopleiders van eerste en tweedegraads lerarenopleidingen staan we stil bij de mogelijke functies van Lesson Study in de lerarenopleiding en de opleidingsschool, de vormen die het kan krijgen met voorbeelden uit de verschillende leerjaren, en de condities die het mogelijk maken.

 

2. Online Lesson Study, kansen en aandachtspunten
Verdiepingsworkshop door Wouter van Joolingen  - Universiteit Utrecht
Waar in veel gevallen face-to-face contact de voorkeur heeft, kan online Lesson Study, bepaalde aspecten juist vereenvoudigen. Niet afhankelijk zijn van tijd en plaats kan bijvoorbeeld bijdragen aan samen opleiden in gemengde teams. In deze online sessie gaan we in zowel de kansen als uitdagingen die online Lesson Study biedt. 

 

Presentaties ronde 1
Lesson Study in mbo:  verkennen van randvoorwaarden. 
Anne Khaled - Hogeschool Utrecht (op locatie & online) 
Mbo-scholen zijn anders ingericht dan het reguliere onderwijs. In deze sessie verkennen we randvoorwaarden die belangrijk zijn voor een succesvolle Lesson Study in een mbo onderwijsomgeving met wisselende en heterogene onderwijsteams en waar je niet spreek over “een les” die meerdere docenten kunnen uitvoeren en observeren.  

 

Samen opleiden/professionaliseren met behulp van LS-gedrag 
Martijn Willemse en Monique Neelen - 
Hogeschool Windesheim (op locatie)

 In deze sessie lichten we twee nieuwe projecten toe waarbij we Lesson Study proberen in te zetten voor het begeleiden van (beginnende) leraren in het omgaan met gedrags- en klassenmanagement vraagstukken. Met jullie willen we verkennen wat belangrijk is bij een aanpak van LS-gedrag. 

 

Preparing Future Teachers with Lesson Study: Opportunities to Shape New Education 
Aki Murata, Ph.D.Visiting Scholar - Freudenthal Institute, Universiteit Utrecht (Uitsluitend online)

In this talk,I will discuss how aspects of Lesson Study we adapt locally reflect the values in the cultures, and how we may purposefully use LS-ITE to shape our future schools. Using comparative data on LS-ITE from different cultures, I will highlight how and why certain values can be emphasized in preservice teacher learning. (english spoken) 

 

Presentatie ronde 2
Grensoverstijgend samenwerken met Lesson Study: mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengen
Anne Khaled - Hogeschool Utrecht (op locatie & online)

Een Lesson Study daagt een leraar-in-opleiding uit om te leren samenwerken. Maar verschillende mensen bij elkaar brengen maakt samenwerking soms ook uitdagend. In deze sessie verkennen we vanuit het concept boundary crossing manieren waarop mensen met verschillende achtergronden elkaar begrijpen en van elkaar leren in een Lesson Study. 

  

Het begeleiden van studenten bij Lesson study: een perspectief vanuit eigen ervaring

Rene Streutker en Agnes Jansen - NHL Stenden Hogeschool  (op locatie)

Als begeleiders van Lesson Study door studenten zoeken we naar een goede manier om dit te ondersteunen. We hebben daarom zelf een Lesson Study uitgevoerd om te ervaren wat nodig is aan begeleiding voor een betekenisvol proces. In deze sessie doen we hiervan verslag en gaan we in gesprek. 

 

Preparing Future Teachers with Lesson Study: Opportunities to Shape New Education 
Aki Murata, Ph.D.Visiting Scholar - Freudenthal Institute, Universiteit Utrecht (Uitsluitend online)

In this talk,I will discuss how aspects of Lesson Study we adapt locally reflect the values in the cultures, and how we may purposefully use LS-ITE to shape our future schools. Using comparative data on LS-ITE from different cultures, I will highlight how and why certain values can be emphasized in preservice teacher learning. (english spoken)